Twój koszyk jest pusty

 • Start
 • Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityki prywatności

Polityka prywatności serwisu www.eroller.pl

 1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Eroller Sp. z o.o.  poprzez Serwis.

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest spółka  Eroller Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,  ul. Św. Jana Bosko 1/wejście L, 71-125 Szczecin, KRS0000765726, NIP 8542426320, REGON 382252116.

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 5. Dane osobowe, które Państwo nam powierzają, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer NIP przetwarzane są:
  a) w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Państwa zamówień;
  b) w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
  c) jeżeli zapisali się Państwo do newslettera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania informacji o naszym sklepie i ofercie.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów drogą internetową.

 7. Powierzając nam swoje dane osobowe mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych, prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Mają Państwo również prawo, w każdym czasie, do otrzymania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta/Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu. Jeśli chcieliby Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera to można to zrobić zgłaszając nam mailowo lub telefonicznie ten fakt. Informacje o sposobie rezygnacji z newslettera wskazane są również w stopce każdego newslettera.

 8. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

 9. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 10. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

 11. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 12. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych.

 13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis eroller.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 15. w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Najchętniej kupowane

Cena: 2 290.00 PLN 1 650.00 PLN

Więcej...

Cena: 1 680.00 PLN 1 230.00 PLN

Więcej...

Cena: 129.00 PLN

Więcej...

Cena: 54.90 PLN

Więcej...